Jubileum Motorclub Zevenhoven

Het 40 jarig jubileum van de motorclub was een geslaagd feest
We willen de leden en oudleden bedanken voor de grote opkomst en ook de diverse sponsors bedanken voor het mogelijk maken van dit evenement.

Met name Rian van der Veldt voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijfslocatie en Maarten van Oostwaard voor het uitlenen van de geluids- en lichtapparatuur.

Het bestuur.